baptism photos baptism invite rss email  

Tuesday, February 28, 2006

The First Hair Strands.


Aidan - end of Feb2006. - 4, originally uploaded by antondiaz.

the 1st haircut by my Poppa....wala namang mawawala kung maniwala ka sa kung sino man ang unang gumupit sa buhok ng bata, dun magmamana ang bata...

i just hope Momma made the right decision...there's no turning back now. Good Luck for the coming years...

hmmm...parang nag-isip na si Momma kung tama nga ang ginawa nya....malalaman din niya sa susunod na mga taon. What is done is done!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home